Thành viên GV & NCV

 1. TS. Lê Đức Hùng (Trưởng phòng thí nghiệm DESLAB, Giảng viên)
 2. PGS. TS Nguyễn Hữu Phương (Cố vấn)
 3. Th.S. Lê Trung Khanh (Giảng viên)
 4. Thái Hồng Hải (Nghiên cứu viên)
 5. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (Cộng tác viên)

Sinh viên Khóa 2018

 1. Lê Châu Bảo Ngọc
 2. Trần Thanh Bình
 3. Lê Duy Linh
 4. Lâm Tố Nguyên

Sinh viên Khóa 2017

 1. Đậu Minh Đức
 2. Nguyễn Tiến Đạt
 3. Trần Ngọc Anh
 4. Dương Văn Sơn

Sinh viên Khóa 2016

 1. Phan Trần Nhật Minh (JUSST 2020-2021)
 2. Hứa Nguyên Khang (ITRVN)
 3. Huỳnh Quốc Duy (DESLAB)

Sinh viên Khóa 2015

 1. Lê Nguyễn Tố Quỳnh (Ampere)
 2. Lê Hà Nguyên (Contemi)
 3. Thái Hồng Hải (DESLAB)
 4. Huỳnh Đức Nhuận (Bosch)
 5. Nguyễn Hoàng Đức Thịnh (UEC, -)
 6. Nguyễn Hoài Nhi (Ampere)
 7. Bùi Ngọc Tú (JUSST 2019-2020, VNChip)
 8. Trần Đức Hồng Quân (E-Silicon, Synopsys)

Sinh viên Khóa 2014 (Đã tốt nghiệp)

 1. Trần Thị Thu Trang (Ampere)
 2. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (DESLAB, Bản Viên)
 3. Diệp Phước Lộc (JUSST 2018-2019, Ampere)
 4. Nguyễn Tiến Lộc (FSoft)
 5. Lê Xuân Dũng (Fiot, Bosch, -)

Sinh viên Khóa 2013 (Đã tốt nghiệp)

 1. Võ Thị Phương Thảo (Microchip, Ampere)
 2. Trương Thị Như Quỳnh (JUSST 2017-2018, Microchip)
 3. Võ Trọng Khang (Fiot, ITRVN)
 4. Phạm Tiến Sơn (Savarti, FingerVina)
 5. Nguyễn Như Quỳnh (Microchip)
 6. Nguyễn Tiến Trung (Microchip, Ampere)
 7. Trần Ngọc Châu (Savarti, Realtek)

Sinh viên Khóa 2012 (Đã tốt nghiệp)

 1. Lê Trọng Nghĩa (Microchip)
 2. Nguyễn Hoàng Nam (DEK)
 3. Phạm Hoàng Tuấn (ANSV)
 4. Tăng Diệu Khánh (Ampere)
 5. Phạm Thế Nam (ANSV)
 6. Nguyễn Tấn Phú (AIOZ)

Học viên cao học

 1. Nguyễn Đăng Nhật Tâm (HVCH K23, đã tốt nghiệp)
 2. Nguyễn Phúc Vinh (HVCH K25, đã tốt nghiệp)
 3. Hồ Văn Ninh (HVCH K27)
 4. Thái Hồng Hải (HVCH K29)