Sáng kiến “Kết nối Kính hiển vi với thiết bị nghe nhìn” của thầy Nguyễn Hướng Việt và nhóm nghiên cứu của PTN DESLAB, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được phát trên sóng truyền hình FBNC.

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3: