Để thúc đẩy sự phát triển cộng đồng thiết kế điện tử nói chúng, thiết kế vi mạch nói riêng, IEEE SSCS Vietnam Chapter tổ chức Vòng 1 (Vòng loại) cuộc thi Olympic về thiết kế vi mạch lần thứ 10 “The 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia” tại Hà Nội.

Thời gian thi:

  • Vòng loại: trước ngày 31/5/2015. Địa điểm dự kiến tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.
  • Vòng chung kết: Tháng 10/2015 tại Armenia.

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và IEEE SSCS VN Chapter sẽ bảo trợ sự kiện này.

Các chủ đề thi bao gồm:

  • Digital IC Design and Test (Kiểm tra và thiết kế vi mạch số)
  • Analog and Mixed Signal IC Design and Test (Kiểm tra và thiết kế vi mạch tương tự và hỗn hợp)
  • Semiconductor Devices and Technology (Công nghệ và linh kiện bán dẫn)
  • Mathematical and Algorithmic Issues of EDA (Các vấn đề thuật toán và toán học trong EDA)

Link cuộc thi: http://www.microelectronicsolympiad.am/en/

Tài liệu tham khảo:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89901989/Olympiad%20FAQ%20Sheet%202015.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89901989/Olympiad_Handout.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89901989/Olympiad_Poster.pdf

Chi tiết cuộc thi Vòng 1 tại Hà Nội sẽ được thông báo trênWebsite trong thời gian tới.

Olympiad_Poster