Projects in past:

 1. Build a Hardware and Software System for Electronics Laboratory using Computer Network
  (Xây dựng cơ sở phần cứng và phần mềm cho phòng thí nghiệm điện tử dùng mạng máy tính
  . Đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM, tháng 5/2004. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Hữu Phương.)
 2. Architecture Design of  an 16-bit DSP on FPGA – Application Programming on FPGA DSP Development Board
  (Thiết kế kiến trúc bộ DSP 16-bit và thực hiện trên FPGA – Lập trình ứng dụng FPGA DSP Development Board. Đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM, tháng 7/2005. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Hữu Phương.)
 3. Simulation of Detecting Product Surface Defects and Building an Automatic Detection System Model
  (Mô phỏng việc phát hiện lỗi bề mặt sản phẩm và xây dựng mô hình hệ thống tự động phát hiện
  . Đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM, tháng 10/2008. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Hữu Phương.)
 4. Electronics Microscopes Connecting with PC
  (Dự án kính hiển vi điện tử kết nối máy tính
  . Chủ trì: Thầy Nguyễn Hướng Việt. Đây là dự án phục vụ cộng đồng do quỹ Lawrence Sting tài trợ. Dự án đã được các cơ quan truyền thông như HTV9, VTV2, BPTV, báo Đất Việt,… đưa tin.)
 5. MOSFET Device Modeling and Parameter Extraction
  (Mô hình hóa và rút trích tham số linh kiện MOSFET. Đề tài cấp ĐHQG TPHCM 2010. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đức Hùng.)

Projects in progress:

 1. Implementation of flow and MOSFET device parameter extraction used in SPICE, 2013
  (Xây dựng quy trình và thực hiện rút trích tham số linh kiện MOSFET dùng trong SPICE. Đề tài cấp Sở KHCN TPHCM 2013. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Trọng Tú.)
 2. A High-speed Low-power Embedded System Connecting Microscopes with Audio/Video Devices
  (Thiết bị nhúng tốc độ cao công suất thấp kết nối kính hiển vi với thiết bị nghe nhìn. Chủ trì: Thầy Nguyễn Hướng Việt. Đây là dự án phục vụ cộng đồng do quỹ Lawrence Sting tài trợ.)