Ý tưởng “Thiết bị giám sát và cảnh báo đột quỵ” của 2 em Sinh viên: Tăng Diệu Khánh, Lê Trọng Nghĩa, sinh viên năm 3 Khóa 2012, thành viên nhóm sinh viên Nghiên cứu khoa học của PTN DESLAB, Khoa Điện tử – Viễn thông đã đạt giải 3 cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo Sinh viên S-Ideas 2015” của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Thông tin chi tiết giải thưởng vui lòng xem thêm link sau: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=8844&Itemid=242

giai_3_sdieas_02015

Chúc mừng 2 em Sinh viên: Tăng Diệu Khánh, Lê Trọng Nghĩa !!!

PTN DESLAB sẽ tiếp tục hỗ trợ để biến ý tưởng này trở thành hiện thực trong thời gian tới.