PTN DESLAB thông báo đợt tuyển SV PTN DESLAB hàng năm đợt 2016.

Researchkey

Thời gian đăng ký:
• Từ ngày thông báo đến hết ngày 6/8 (Thứ 7) theo link đăng ký http://goo.gl/forms/tDpTN24EWnPH3bjC2

Thời gian thi:
• Phỏng vấn: khoảng ngày 8 ~ 12 tháng 8.
• Đồ án: khoảng ngày 15 ~ 28 tháng 8.

*Thông tin về phòng thi, thời gian, và các thông tin cần biết khác sẽ được gửi email cho từng bạn sau khi hết hạn đăng ký vào ngày 8/8. Kết quả thi tuyển sẽ được thông báo qua email trong vòng 1 tuần sau khi báo cáo đồ án.

Một số điểm cần lưu ý khi ứng tuyển:
• Không định hướng cũng như không ràng buộc các bạn sau này phải theo một chuyên ngành nào. DESLAB chào đón tất cả các chuyên ngành.
• PTN sẽ tổ chức thi tuyển sau khi hết hạn đăng ký. Thời gian, địa điểm, và phương thức sẽ được thông báo sau qua email.
• Kết quả tuyển phu thuộc hoàn toàn vào kết quả đánh giá do PTN tổ chức. Các thông số khác bên ngoài (điểm trung bình tích lũy, giải thưởng) mang tính tham khảo.

Điều kiện:
• Là sinh viên Khóa 2014, Khoa Điện Tử – Viễn Thông, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên.

Quyền lợi:
• Được đào tạo nâng cao (tháng 9 ~ tháng 12).
• Được hỗ trợ kinh phí cho các bạn có khả năng tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.
• Được hỗ trợ và sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo. Ngoài ra còn được tiếp cận các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho nghiên cứu.
• Được ưu tiên trong các hoạt động nghiên cứu, dự án của PTN.
• Được ươm tạo phát triển các ý tưởng, sản phẩm công nghệ.
• Được giới thiệu thực tập tại các công ty đối tác.
• Đề tài nghiên cứu sẽ phát triển thành khóa luận tốt nghiệp.
• PTN có hợp tác thiết kế chip với trường UEC (The University of Electro-Communications), Tokyo, Nhật Bản. Các bạn làm việc trong phòng thí nghiệm có thể sẽ được giao lưu & làm việc với nhóm nghiên cứu trường UEC.

* SV muốn tham gia thi tuyển nhưng ở quê trong thời gian trên ghi rõ trong mục ý kiến khác khi đăng ký.

Link đăng ký: http://goo.gl/forms/tDpTN24EWnPH3bjC2