Nhằm chuẩn bị định hướng chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2012. Ngày 28/10/2014, Phòng Thí Nghiệm (PTN) DESLAB cùng với các Phòng Thí Nghiệm khác trong Khoa Điện tử – Viễn thông đã tổ chức buổi OpenLab nhằm giúp cho sinh viên tìm hiểu các kết quả nghiên cứu và hướng nghiên cứu đang thực hiện.

Buổi OpenLab tại PTN DESLAB đã thu hút rất đông các em sinh viên đến tìm hiểu các hoạt động và hướng nghiên cứu của Lab. Sau đây là 1 số hình ảnh của ngày OpenLab:

DSC01897 DSC01898 DSC01904 DSC01916