Thành viên GV & NCV

 1. TS. Lê Đức Hùng (Trưởng phòng thí nghiệm DESLAB, Giảng viên)
 2. PGS. TS Nguyễn Hữu Phương (Cố vấn)
 3. CN. Nguyễn Hướng Việt (Cộng tác viên)
 4. Th.S. Lê Trung Khanh (Cộng tác viên)
 5. Th.S. Hoàng Trọng Thức (NCS tại Nhật Bản)
 6. Trần Thị Thu Trang (Nghiên cứu viên)
 7. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (Nghiên cứu viên)
 8. Nguyễn Tiến Lộc (Nghiên cứu viên)

Sinh viên Khóa 2016

 1. Mai Hoàng Nam
 2. Phan Trần Nhật Minh
 3. Hứa Nguyên Khang
 4. Huỳnh Quốc Duy

Sinh viên Khóa 2015

 1. Lê Nguyễn Tố Quỳnh (Ampere)
 2. Lê Hà Nguyên
 3. Thái Hồng Hải (DESLAB)
 4. Huỳnh Đức Nhuận (Bosch)
 5. Nguyễn Hoàng Đức Thịnh (DESLAB)
 6. Nguyễn Hoài Nhi
 7. Bùi Ngọc Tú (Đang tham gia chương trình trao đổi JUSST tại Nhật Bản)
 8. Trần Đức Hồng Quân (E-Silicon)

Sinh viên Khóa 2014 (Đã tốt nghiệp)

 1. Trần Thị Thu Trang (DESLAB)
 2. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (DESLAB)
 3. Diệp Phước Lộc (JUSST, Ampere)
 4. Nguyễn Tiến Lộc (DESLAB)
 5. Lê Xuân Dũng (Fiot)

Sinh viên Khóa 2013 (Đã tốt nghiệp)

 1. Võ Thị Phương Thảo (Microchip)
 2. Trương Thị Như Quỳnh (JUSST, Microchip)
 3. Võ Trọng Khang (Fiot)
 4. Phạm Tiến Sơn (FingerVina)
 5. Nguyễn Như Quỳnh (Microchip)
 6. Nguyễn Tiến Trung (Microchip)
 7. Trần Ngọc Châu (Savarti)

Sinh viên Khóa 2012 (Đã tốt nghiệp)

 1. Lê Trọng Nghĩa (Microchip)
 2. Nguyễn Hoàng Nam (DEK)
 3. Phạm Hoàng Tuấn (ANSV)
 4. Tăng Diệu Khánh (Ampere)
 5. Phạm Thế Nam (ANSV)
 6. Nguyễn Tấn Phú (AIOZ)

Học viên cao học (Đã tốt nghiệp)

 1. Nguyễn Đăng Nhật Tâm (HVCH K23)
 2. Nguyễn Phúc Vinh (HVCH K25)