Thành viên GV & NCV

 1. TS. Lê Đức Hùng (Trưởng phòng thí nghiệm DESLAB, Giảng viên)
 2. PGS. TS Nguyễn Hữu Phương (Cố vấn)
 3. CN. Nguyễn Hướng Việt (Cộng tác viên)
 4. Th.S. Lê Trung Khanh (Giảng viên)
 5. Th.S. Hoàng Trọng Thức (NCS tại Nhật Bản)
 6. Thái Hồng Hải (Nghiên cứu viên)
 7. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (Cộng tác viên)

Sinh viên Khóa 2017 & 2018

 1. Đậu Minh Đức
 2. Nguyễn Tiến Đạt
 3. Lê Châu Bảo Ngọc

Sinh viên Khóa 2016

 1. Mai Hoàng Nam
 2. Phan Trần Nhật Minh (JUSST 2020-2021)
 3. Hứa Nguyên Khang
 4. Huỳnh Quốc Duy

Sinh viên Khóa 2015

 1. Lê Nguyễn Tố Quỳnh (Ampere)
 2. Lê Hà Nguyên (Contemi)
 3. Thái Hồng Hải (DESLAB)
 4. Huỳnh Đức Nhuận (Bosch)
 5. Nguyễn Hoàng Đức Thịnh (UEC)
 6. Nguyễn Hoài Nhi (Ampere)
 7. Bùi Ngọc Tú (JUSST 2019-2020)
 8. Trần Đức Hồng Quân (E-Silicon, Synopsys)

Sinh viên Khóa 2014 (Đã tốt nghiệp)

 1. Trần Thị Thu Trang (Ampere)
 2. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (DESLAB, Bản Viên)
 3. Diệp Phước Lộc (JUSST 2018-2019, Ampere)
 4. Nguyễn Tiến Lộc (FSoft)
 5. Lê Xuân Dũng (Fiot, Bosch)

Sinh viên Khóa 2013 (Đã tốt nghiệp)

 1. Võ Thị Phương Thảo (Microchip)
 2. Trương Thị Như Quỳnh (JUSST 2017-2018, Microchip)
 3. Võ Trọng Khang (Fiot)
 4. Phạm Tiến Sơn (Savarti, FingerVina)
 5. Nguyễn Như Quỳnh (Microchip)
 6. Nguyễn Tiến Trung (Microchip)
 7. Trần Ngọc Châu (Savarti, Realtek)

Sinh viên Khóa 2012 (Đã tốt nghiệp)

 1. Lê Trọng Nghĩa (Microchip)
 2. Nguyễn Hoàng Nam (DEK)
 3. Phạm Hoàng Tuấn (ANSV)
 4. Tăng Diệu Khánh (Ampere)
 5. Phạm Thế Nam (ANSV)
 6. Nguyễn Tấn Phú (AIOZ)

Học viên cao học (Đã tốt nghiệp)

 1. Nguyễn Đăng Nhật Tâm (HVCH K23)
 2. Nguyễn Phúc Vinh (HVCH K25)