Thành viên GV & NCV

 1. TS. Lê Đức Hùng (Trưởng phòng thí nghiệm DESLAB, Giảng viên)
 2. PGS. TS Nguyễn Hữu Phương (Cố vấn)
 3. CN. Nguyễn Hướng Việt (Cộng tác viên)
 4. Th.S. Lê Trung Khanh (Cộng tác viên)
 5. Th.S. Hoàng Trọng Thức (NCS tại Nhật Bản)
 6. Trần Thị Thu Trang (Nghiên cứu viên)
 7. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (Nghiên cứu viên)
 8. Nguyễn Tiến Lộc (Nghiên cứu viên)

Sinh viên Khóa 2016

 1. Lê Ngô Duy Phong
 2. Mai Hoàng Nam
 3. Phan Trần Nhật Minh
 4. Hứa Nguyên Khang
 5. Huỳnh Quốc Duy

Sinh viên Khóa 2015

 1. Lê Nguyễn Tố Quỳnh
 2. Lê Hà Nguyên
 3. Thái Hồng Hải
 4. Huỳnh Đức Nhuận
 5. Nguyễn Hoàng Đức Thịnh
 6. Nguyễn Hoài Nhi
 7. Bùi Ngọc Tú
 8. Trần Đức Hồng Quân

Sinh viên Khóa 2014 (Đã tốt nghiệp)

 1. Trần Thị Thu Trang (DESLAB)
 2. Phan Vũ Huỳnh Tuấn (DESLAB)
 3. Diệp Phước Lộc (Đang tham gia chương trình trao đổi JUSST tại Nhật Bản)
 4. Nguyễn Tiến Lộc (DESLAB)
 5. Lê Xuân Dũng (Fiot)

Sinh viên Khóa 2013 (Đã tốt nghiệp)

 1. Võ Thị Phương Thảo (Microchip)
 2. Trương Thị Như Quỳnh (JUSST, Microchip)
 3. Võ Trọng Khang (Fiot)
 4. Phạm Tiến Sơn (TBD)
 5. Nguyễn Như Quỳnh (Microchip)
 6. Nguyễn Tiến Trung (Microchip)
 7. Trần Ngọc Châu (Savarti)

Sinh viên Khóa 2012 (Đã tốt nghiệp)

 1. Lê Trọng Nghĩa (Microchip)
 2. Nguyễn Hoàng Nam (DEK)
 3. Phạm Hoàng Tuấn (VNPT Technology)
 4. Tăng Diệu Khánh (Applied Micro)
 5. Phạm Thế Nam (VNPT Technology)
 6. Nguyễn Tấn Phú (VNPT Technology)

Học viên cao học (Đã tốt nghiệp)

 1. Nguyễn Đăng Nhật Tâm (HVCH K23)
 2. Nguyễn Phúc Vinh (HVCH K25)