Hoạt động thường niên

  • PTN DESLAB tuyển sinh viên đầu năm thứ 3 và 4 làm dự án, NCKH và đề tài tốt nghiệp vào tháng 8 hàng năm.
  • PTN DESLAB sẽ tổ chức Open Lab mỗi học kỳ (HK) 1 lần để sinh viên tham quan và khuyến khích động lực tham gia NCKH.  Dự kiến Thứ 5 tuần đầu tiên tháng 10 của HK1, và tháng 4 của HK2.

DSC01916

Giải thưởng Cuộc thi và Nghiên cứu khoa học

  • Giải 1 Giải thưởng SV NCKH toàn quốc Eureka, 2017 – Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ
  • Giải 3 cuộc thi S-Ideas – Trường Khoa Học Tự nhiên TP.HCM, 2015.
  • Giải 2 cuộc thi cuộc thi Eureka, Tuổi trẻ Sáng tạo TP.HCM, 2015.
  • Giải khuyến khích Giải thưởng SV NCKH toàn quốc Eureka, 2018 – Lĩnh vực CNTT
  • Giải khuyến khích Giải thưởng SV NCKH toàn quốc Eureka, 2019 (2 giải) – Lĩnh vực CNTT
  • Chung khảo cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2015.

pabox_eureka

  • Giải khuyến khích cuộc LSI Design Contest 2017 (Okinawa, Nhật Bản): Thu Trang, Phước Lộc (K14).