Định hướng nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động tại DESLAB

  1. Các phương pháp và thuật toán xử lý tín hiệu ứng dụng vào xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, xử lý tín hiệu y sinh, thị giác máy tính, viễn thông, điều khiển thông minh.
  2. Hệ thống nhúng trên Vi điều khiển, FPGA và DSP.
  3. Mô hình hóa và rút trích linh kiện MOSFET.
  4. Thiết kế trên FPGA, thiết kế vi mạch và System-on-Chip.
  5. Điện tử y sinh.
  6. Các ứng dụng Internet of Things (IoTs).

DESLAB

Các hướng nghiên cứu chính đang triển khai:

1. Thiết kế vi mạch

dsp162. Thiết kế PCB, FPGA và Hệ thống nhúng

pcb 3. Mô hình hóa linh kiện và trích tham số

parameter_extract

4. Hệ thống dò tìm và nhận dạng tốc độ nhanh dùng bộ nhớ CAM trên FPGA/ASIC

slid

5. Kính hiển vi điện tử kết hợp hệ thống nhúng (Điện tử y sinh)

khv

6. Hệ thống nhúng và thiết bị di động theo dõi sức khỏe không dây (Ứng dụng Internet of Things – IoTs)

body_sensor_network

ecg_ble1

7. Thiết bị hỗ trợ trình chiếu không dây qua mạng Wifi

trinhchieu_khongday

8. Xử lý tín hiệu y sinh dùng thuật toán ICA

ica

9. Các bộ xử lý tính toán hiệu suất cao trên phần cứng và chip (High Performance Processors on FPGA and ASIC)

– Bộ xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processor) 16-bit, 32-bit
– Bộ xử lý CORDIC
– Bộ vi xử lý CPU đa lõi 64-bit
– Bộ xử lý tập hợp SOP (Set Operation Processor)
– Bộ xử lý cơ sở dữ liệu DBP (Database Processor)