Đề tài/dự án đã thực hiện:

  1. Xây dựng cơ sở phần cứng và phần mềm cho phòng thí nghiệm điện tử dùng mạng máy tính. Đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM, tháng 5/2004. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Hữu Phương.
  2. Thiết kế kiến trúc bộ DSP 16-bit và thực hiện trên FPGA – Lập trình ứng dụng FPGA DSP Development Board. Đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM, tháng 7/2005. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Hữu Phương.
  3. Mô phỏng việc phát hiện lỗi bề mặt sản phẩm và xây dựng mô hình hệ thống tự động phát hiện. Đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM, tháng 10/2008. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Hữu Phương.
  4. Mô hình hóa và rút trích tham số linh kiện MOSFET. Đề tài cấp ĐHQG TPHCM 2010. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đức Hùng.
  5. Xây dựng quy trình và thực hiện rút trích tham số linh kiện MOSFET dùng trong SPICE. Đề tài cấp Sở KHCN TPHCM 2013. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Trọng Tú.
  6. Thiết bị nhúng tốc độ cao công suất thấp kết nối kính hiển vi với thiết bị nghe nhìn. Chủ trì: Thầy Nguyễn Hướng Việt. Đây là dự án phục vụ cộng đồng do quỹ Lawrence Sting tài trợ. Dự án đã được các cơ quan truyền thông như HTV9, VTV2, BPTV, báo Đất Việt, báo Tuổi Trẻ,… đưa tin.
  7. Quy trình thiết kế vi mạch công suất thấp, công nghệ và ứng dụng. Dự án FIRST – Bộ Khoa học và Công nghệ 2016 – 2018. Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Đức Hùng.
  8. Thiết kế lõi tính toán CORDIC kết hợp với biến đổi Cosine rời rạc tốc độ cao công suất thấp theo hướng ASIC ứng dụng nén và giải nén video H.265. Đề tài ĐHQG-HCM, Loại B, 2017. Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Đức Hùng.

Đề tài/dự án đang thực hiện: