Phòng Thí Nghiệm DESLAB gồm có Trưởng Phòng Thí Nghiệm, được hỗ trợ và tư vấn bởi cố vấn, và các nghiên cứu viên. Các nghiên cứu viên là người phụ trách/trưởng nhóm (leader) 1 hướng nghiên cứu và nhóm sinh viên thực hiện. Ngoài ra, để thuận tiện trong việc quản lý, Phòng Thí Nghiệm có các bộ phận chuyên trách: Quản lý thiết bị, Quản lý mạng và IT, Quản lý sinh viên, Thủ quỹ.

Phòng Thí Nghiệm DESLAB có 2 cơ sở: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Q.5 (văn phòng nghiên cứu và làm việc của các thành viên, học viên Cao học, SV năm 3 và năm 4) và Cơ sở Linh Trung Thủ Đức (CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học OWL cho SV năm 1 và năm 2).

tochuc