Nhằm thực hiện tầm nhìn DESLAB 2020 và gắn liền nghiên cứu với ứng dụng, Phòng Thí Nghiệm DESLAB, ngoài nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, sẽ thực hiện các dịch vụ gia công sản phẩm theo nhu cầu thị trường :

  1. Gia công các dịch vụ thiết kế điện tử, thiết kế bo mạch, hệ thống nhúng, tích hợp hệ thống phần cứng và phần mềm, xử lý tín hiệu, v.v.
  2. Hợp tác với các công ty trong và ngoài nước để gia công và phát triển các sản phẩm điện tử theo yêu cầu.
  3. Phát triển sản phẩm ứng dụng thương mại.
  4. Chuyển giao công nghệ.
  5. Phục vụ cộng đồng.
  6. Phối hợp với các đối tác mở các lớp chuyên đề ngắn hạn hoặc các lớp đào tạo theo yêu cầu của các công ty bên ngoài.

pcb1

Dịch vụ thiết kế điện tử, PCB và hệ thống nhúng.

phucvucongdong1

Chương trình Thiết bị nhúng kết nối Kính hiển vi phục vụ cộng đồng (giáo dục và y tế) tại Phú Quốc.